Việt Nam ,quê hương tôi (译歌词/桥中校友)


>

Posted by zcadmin @ 07:58 PM MDT [ Comments [2] ]
 
 
 
 
所有评论 | All comments:

建议译者把中文歌词和越文歌词并列起来,这样网友可以一边听歌声,一边对照中文歌词,并且还可以试唱中文歌词看通畅不通畅。

评论提交者 | Posted by 王乃华 (IP: 113.168.245.71) on September 05, 2016 at 07:34 PM MDT #

Bạn ơi hãy đến quê hương chúng tôi
Ngắm mặt biển xanh xa tít chân trời
Nghe sóng vỗ dạt dào biển cả
Vút phi lao gió thổi bên bờ
Buồm vươn cánh vượt sóng ra ngoài khơi
Trong nắng hồng bừng lên sáng ngời

Miền Nam đất nước quê hương chúng tôi
Có rừng dừa xanh xa tít chân trời
Người thiếu nữ dạt dào tình trẻ
Dáng xinh tươi sao chẳng muốn cười
Lòng trai tráng rộng lớn như biển khơi
Với cánh tay dựng lên đất trời

Mùa Xuân đã tới quê hương chúng tôi
Mía ngọt chè xanh bông trắng lưng đồi
Đồng xanh lúa rập rờn biển cả
Tiếng ai ru con ngủ ru hời
Đồng xanh lúa thẳng cánh bay cò bay
Đưa nước về làng quê xóm tôi

Việt Nam yêu dấu thanh thanh lũy tre
Suối đổ về sông qua những nương chè
Dòng sông cuốn dồn về biển cả
Lứa thanh niên vui thỏa cuộc đời
Mùa Xuân tới nguồn sống đang sục sôi
Đất nước tôi Việt Nam sáng ngời

评论提交者 | Posted by 侨中小友23 (IP: 81.159.33.251) on September 05, 2019 at 06:47 AM MDT #

留下评论 | Post a comment:
  • 输入评论后请回答以下问题,点击“提交”
 

<< 返回

 
 
网站浏览点击数统计: