Cô Gái VIỆT NAM & HOA SEN __Nhiếp ảnh gia Dương Quốc Định


Posted by zcadmin @ 12:28 PM MDT [ Comments [6] ]
 
 
 
 
所有评论 | All comments:

越南服饰为何两极,一是太密实,要不是袒胸露臂。请专家帮解析。

评论提交者 | Posted by 99.240.100.17 on May 14, 2016 at 07:13 PM MDT #

Một Em yếm đỏ cánh Sen ,
Tay nâng Sen nở hương sen ngạt ngào.
Một Em yếm thắm thở phào,
Ngực căng núi nửa xin chào Bác Ta.

评论提交者 | Posted by K. (IP: 50.68.252.41) on May 15, 2016 at 11:36 AM MDT #

樓上解讀是:坦蕩蕩的是出水芙蓉,密密實的是日落西沈?

评论提交者 | Posted by 99.240.100.17 on May 16, 2016 at 11:59 AM MDT #

樓上解讀是:
Tháp 10 đẹp nhứt bông Sen ,
Nước Nam đẹp nhất có tên bác Ho.
...........................................多倫多。

评论提交者 | Posted by K. (IP: 50.68.252.41) on May 16, 2016 at 12:57 PM MDT #

"Núi nửa "hay "núi lửa" ?

评论提交者 | Posted by 113.20.101.87 on May 29, 2019 at 06:43 PM MDT #

出水芙蓉装以前章子怡也穿过出席奥斯卡。这几年时装也流行,不过背部没开到腰围,只露肩膀,近黄昏年纪也可以穿。

评论提交者 | Posted by 99.230.5.199 on May 30, 2019 at 11:04 AM MDT #

留下评论 | Post a comment:
  • 输入评论后请回答以下问题,点击“提交”
 

<< 返回

 
 
网站浏览点击数统计: